Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)
Міністесртво овіти і науки, молоді та спорту України
Науково-методичний центр аграрної освіти
Науково-методичний центр

Студентська конференція

25.10.2013

 

 

Студентська конференція

на тему «Сучасна технологія сільськогосподарського виробництва».

 

 

В управлінні, як і в будь-якому виді людської діяльності, є щось таке, що не піддається кількісному аналізу.

Оце «щось таке» відноситься до мистецтва управління. Обґрунтування мистецтва управління, яким володіють науки лише окремі люди, є частковою науки управляння.

 

З іншої сторони, оволодіти мистецтвом будь-якої професії, в тому числі й професії управлінця-менеджера, можна тільки за допомогою пізнавання науки управління та практичною діяльністю.

 

Студенти спеціальності «Організація виробництва» ВП «Донецький технікум Луганського НАУ» при проходженні технологічної практики особливу увагу приділили актуальності даної спеціальності в сучасних ринкових умовах сільськогосподарського виробництва.

По матеріалам технологічної практики студенти групи ОВ-41 провели 21.10.2013 року студентську конференцію на тему « Сучасна технологія сільськогосподарського виробництва», в якій основною метою було обмін досвідом з набуття первинних навичок на посадах: технолога галузі рослинництва, технолога галузі тваринництва, технолога переробних підприємств, бухгалтера-економіста виробничих підрозділів, організатора виробництва тощо.

 

 

Майбутні менеджери поділились враженням від використання теоретичного матеріалу на практиці; від адміністративного та функціонального управління людьми; від участі у вирішенні управлінських ситуацій; навчились укладати трудові контракти і комерційні угоди.

 

У своїх доповідях – презентаціях студенти особливу увагу приділили виробничим та економічним показникам с/г підприємств, зробили аналіз даних показників у динаміці за декілька років. Великий інтерес студентів привернула кадрова політика на підприємствах та стратегічне планування.

Під час виступу на конференції студенти зупинились і на значені здобутих навичок з практики «Інформаційні технології у менеджменті».

 

Підводячи підсумки технологічної практики студентами групи ОВ-41 хочеться відзначити, що студенти ознайомились з виробничою структурою господарства та його окремими підрозділами, самостійно проаналізували агрокліматичні умови господарства з метою, виявлення факторів, які впливають на урожайність, вивчили склад машинно-тракторного парку і рівень використання сільськогосподарської техніки, навчились розробляти інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур для отримання запрограмованого врожаю: обґрунтували зоотехнічні заходи з метою підвищення продуктивності тварини тощо.

 

Керівниками практики були викладачі Смагарь Н.В. та Павлій В.Л. на конференції були присутні заступник директора з виробничого навчання Беспалов С.В., завідуюча технологічного відділення Мала Р.І., куратор групи ОВ-41 Темлякова Д.В.

 

      

 

<< Назад до списку