Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)
Міністесртво овіти і науки, молоді та спорту України
Науково-методичний центр аграрної освіти
Науково-методичний центр

Адаптація першокурсників

13.04.2014

 
Успішна адаптація першокурсників – запорука відмінного навчання.
 
 
Характер людини складається завдяки 
сумлінному виконанню найперших обов'язків.
С. Смайлс
 
 
Одним з важливих чинників успішної навчальної діяльності першокурсників є своєчасна адаптація до умов навчання в технікумі, що розглядається як початковий етап включення їх в професійне співтовариство. Перший курс може стати точкою опори для студента, а може привести до деформацій в поведінці, спілкуванні та навчанні. Саме на першому курсі формується ставлення молодої людини до навчання, до майбутньої професійної діяльності, продовжується «активний пошук себе». Від успішності адаптації часто залежить подальший хід професійного життя людини.
 
     
 
 
 
Зважаючи на це практичним психологом Саноян А.О. було проведено соціально-психологічне дослідження з метою вивчення адаптаційних процесів у студентів І курсів, з’ясування ступеня пристосованості до нових умов соціального середовища, до суспільних умов життя, що змінюються, а також взаємодії особистості з групою та куратором.
 
Дослідженням було охоплено перший курс, а саме 75 студентів з чотирьох академічних груп. Респондентам було запропоновано анонімно відповісти на 20 запитань анкети, що дає підстави стверджувати про певний ступінь об’єктивності отриманих результатів.
 
На даний момент дослідження продовжується. Обумовлено це тим, що період адаптації – довготривалий процес і може тривати впродовж 2-3-х навчальних семестрів. 
 
Якщо розглянути отримані результати щодо рівня соціальної адаптації загалом по чотирьом групам, то ми можемо спостерігати наступні показники: високий рівень соціальної адаптації мають 58% респондентів, середній – 37%, низький рівень характерний 5% студентів.
 
49% опитаних підлітків зазначили, що під час навчання покращилися стосунки з друзями, 25% - не відчули суттєвих змін, 10% - зазнали погіршення стану здоров’я, 9% респондентів відчули погіршення харчування, 7% зазнали матеріальної скрути. 
 
На запитання, чи багато у вас друзів у групі, у технікумі 78% студентів стверджувально відповіли, що свідчить про достатній рівень соціалізації молоді. 
 
За даними анкетування «дуже комфортно» почувають себе в групі 62% студентів, «швидше так, ніж ні» - 32%; «швидше ні, ніж так» - 6%.
 
 
Більшість студентів мають достатній рівень соціальної адаптації. Але є ті, у яких існують певні труднощі адаптаційного періоду, більшість з них пов’язані з: 
 
навчальною діяльністю (відчувають дефіцит знань з окремих предметів, немає навиків  самостійної роботи);
низькою самооцінкою;
відсутністю вміння правильно розподілити свій робочий час для підготовки домашнього завдання;
здатністю налагоджувати нові стосунки серед одногрупників та викладачів.
 
Виходячи з цих проблем, Саноян А.О. було розроблено тренінгову програму «Успішна адаптація», яка буде реалізована на виховних годинах психолога. Мета програми – сприяти психологічній адаптації першокурсників до навчання в технікумі.
 
Завдання програми:
 
створити умови для знайомства і встановлення емоційних контактів;
розвивати навички спілкування;
згуртувати колектив;
засвоїти норми поведінки в різних навчальних ситуаціях;
сприяти зниженню рівня тривожності;
формувати позитивну спрямованість на майбутнє.
 
З результатами соціально-психологічного дослідження рівня адаптації студентів І курсу, а також з рекомендаціями щодо оптимізації навчально-виховного процесу були ознайомлені куратори груп з метою кращої взаємодії зі студентами, які мають низькі показники адаптованості до нових умов навчання.
 
Таким чином, проаналізувавши результати дослідження проблем соціальної адаптації студентів-першокурсників, враховуючи  аналіз звернень підлітків у консультативний пункт, можна зазначити, що в цілому рівень адаптованості молоді вище середнього, що є адекватним показником на даному навчальному етапі.
 
 
Перетворюйте труднощі  життя в нові для
 
себе можливості та ступені  особистісного росту. 
 
 
Успіхів Вам у професійній діяльності!
<< Назад до списку