Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)
Міністесртво овіти і науки, молоді та спорту України
Науково-методичний центр аграрної освіти
Науково-методичний центр

Захист студентських проектів

30.04.2014

 
 
 
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову.
Пильно й ненастанно
Політь бур’ян.
Чистіша від сльози
Вона хай буде.
Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям...
 
Максим Рильський
 
 
Особистісна культура кожної людини є важливою складового загальної культури українського народу. Є багато елементів, з яких складається культурний та морально-етичний рівні. Серед них особливе місце посідає мовлення. Воно є досить чітким показником як освіти, так і вихованості. Лише почувши чиюсь мову, ми можемо дуже багато сказати про цю людину. Тож, розвиток власного мовлення є важливим етапом загального формування інтелігентної особистості. Саме тому в нашому навчальному закладі цій проблемі приділяється стільки уваги, особливо на заняттях з дисципліни «Українська мова». Так, у формі захисту творчих робіт пройшли заняття на тему «Студентський проект удосконалення власного мовлення». 
 
 
 
 
Методична мета проведення заняття – продемонструвати високу ефективність використання мультимедійних технологій, а також доцільність заміни стандартного фронтального опитування в кінці заняття на прийом рефлексії.
Студентам були запропоновані теми з усіх розділів навчальної дисципліни «Українська мова», і кожен обирав ту, в якій відчуває мовленнєві труднощі. Із великої кількості варіантів молодь обрала мультимедійні презентації, плакати з роздатковим матеріалом та газети. Студенти були зацікавлені та вражені результатами своєї пошуково-дослідницької роботи під керівництвом викладачів Кірпо Н.В. та Саноян А.О. Цікаві доповіді, презентації, міні-словники сленгу локального вживання свідчили про уміння планувати дослідження, інтерес до предмету, творчу розумову діяльність, ІКТ-компетентності.
Реалізацією даних студентських проектів стануть підготовлені виступи із доповідями на виховних годинах на тему «Плекаймо рідну мову!».
 
Удосконалюйте своє мовлення щодня, використовуйте усе лексичне багатство рідної мови!
 
<< Назад до списку