Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)
Міністесртво овіти і науки, молоді та спорту України
Науково-методичний центр аграрної освіти
Науково-методичний центр

Мотивація - ключ до пізнання

17.06.2014

 
 
Людина,  що  не  знає  нічого,  може  навчитися, 
                                              справа  тільки  в  тому, щоб  запалити  в  ній  
                                                   бажання  навчатися.
                                                                                                              Д. Дідро
 
Мотивація до навчання – одна з головних умов реалізації навчально-виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування мотивації в студентів до навчально-пізнавальної діяльності є однією з головних проблем сучасної освіти. ЇЇ актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, постановою завдань формування в студентів прийомів самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, навчальних компетенцій та активної життєвої позиції. 
 
Таким чином, у технікумі практичним психологом Саноян А.О. було проведено соціально-психологічне дослідження з метою вивчення рівня професійної мотивації, особливостей ставлення студентів ІV курсів до навчально-виховного процесу та розробки відповідних рекомендацій. 
 
Експериментально-дослідною роботою було охоплено 73 респонденти юнацького віку.
 
 
 
Сформованість мотиву набуття знань та отримання професії є невід’ємною складовою ефективності учбової діяльності. При цьому важливо, щоб мотивація була внутрішня, безпосередньо пов’язана зі змістом цієї діяльності, щоб студент знаходив у ній задоволення пізнавальних інтересів та потреби в особистісному саморозвитку. Зростає чисельність студентів, які збираються працювати за фахом, вступили до технікуму, тому що їм подобається певна навчальна дисципліна та задля підвищення інтелектуального рівня. Згідно з результатами соціально-психологічного дослідження більшість студентів технікуму мають такі мотиви навчання: пізнавальні, професійні та ті, що пов’язані з отриманням диплома за обраною спеціальністю.
 
Результати дослідження свідчать про те, що студенти технікуму, в першу чергу, мотивовані на оволодіння професією (36%), потім переважає орієнтація на отримання диплому (34%), і 30% орієнтовані на здобуття знань. 
 
Структура мотивів студента, сформована у час навчання, стає стрижнем особистості майбутнього фахівця. Отже, дане соціально-психологічне дослідження виявило, що студенти ІV курсів мають достатній рівень сформованості мотиваційної сфери, в цілому задоволені вибором професійного напряму та рівнем надбанням  знань відповідно до обраної спеціальності.
 
Успіху у Вашій професійній діяльності!
 
<< Назад до списку