Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)
Міністесртво овіти і науки, молоді та спорту України
Науково-методичний центр аграрної освіти
Науково-методичний центр

Виробнича практика

27.11.2020

Метою  практики  є  оволодіння  студентами    сучасними
методами, формами організаціїта  знаряддями праці  в  галузі їх
майбутньої професії. Формування у здобувачів, на базі одержаних у  коледжі знань,  професійних умінь  і  навичок   для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в  реальних ринкових  і  виробничих  умовах,  виховання  потреби  систематично  поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати  в  практичній діяльності. Керівник практики від навчального закладу забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед  від'їздом студентів  на  практикупроводити інструктаж    про    порядок проходження  практики    та    з    техніки безпеки,    надання
студентам-практикантам   необхідних документів

     - повідомляє студентів  про  систему  звітності  з практики,
а  саме: подання письмового звіту,  виконання кваліфікаційної роботи,
у вигляді виконаного індивідуального завдання; підготовка
доповіді, повідомлення, виступу тощо;

- у тісному контакті з керівником від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

     - контролює забезпечення нормальних  умов  праці  і  побуту
студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони
праці і техніки безпеки.

У розділі Практичне навчання є посилання на сторінки сайту коледжа,де розміщена

Пам’ятка

з охорони праці для студентів

під час проходження виробничої практики http://www.lnau.dn.ua/Practical.html

 

<< Назад до списку