анонс 1
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)
Міністесртво овіти і науки, молоді та спорту України
Науково-методичний центр аграрної освіти
Науково-методичний центр

Студе́нтське самоврядува́ння

26.03.2016

  

    У ВП «Донецький технікум Луганського НАУ» пройшли збори студентського самоврядування.

 

Студе́нтське самоврядува́ння є формою самоорганізації студентів, самостійною громадською діяльністю, механізмом представництва й відстоювання своїх прав і, найголовніше, можливістю самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості.

 

     У зв’язку зі складною ситуацією перший семестр студенти були поділені: перший курс навчався на базі нашого технікуму у місті Красногорівка, а другі, треті, четверті курси навчались у місті Костянтинівка. Головуючого радою самоврядування обирали там де була більша кількість студентів. Прийшов час ознайомити перші курси з цією організацією.

 

 

 

 

 

    На зборах студенти були ознайомлені з положенням про самоврядування, розповіли про такі організації у вузах інших кран: Великобританії, США та інших країнах Європи.

 

(витяг з положення)

   Мета та завдання органів студентського самоврядування

     Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

    Основні завдання органів студентського самоврядування:

• захист прав та інтересів Студентів;

• забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;

• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;

• сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;

• сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

• співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів;

• сприяння працевлаштуванню випускників технікуму та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

• забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами.

 

Студентське самоврядування у Великобританії.

 

     У Великобританії студентська спілка, студентський уряд або студентська рада існують у багатьох коледжах та університетах і часто мають власні будівлі або приміщення на території університету, займаються соціальною та організаційною діяльністю студентів. У деяких закладах студентські спілки за своїми формальними ознаками нагадують спілки праці, але фактично себе профспілками не позиціонують. Багато студентських спілок є вкрай заполітизованими. Відтак вони дуже часто відіграють роль навчальних центрів, які готують політиків, а також сприяють політичній кар'єрі своїх членів. У Великобританії голова студентської ради, є керівником, який працює повний робочий день і отримує заробітну плату. Більшість студентських рад також мають керівників, які працюють повний та неповний робочий день і не отримують зарплату. Всі студентські ради ВНЗ мають потужне фінансування. Матеріальну допомогу їм надають університети, державні установи, спонсори.

 

Студентське самоврядування в США.

 

     Студентський уряд у США тлумачать як лабораторію для самореалізації молоді в умовах жорстких ринкових відносин та глобалізації суспільства. З огляду на це в американських ВНЗ практикують регламентацію діяльності кожної організації власною, самостійно розробленою Конституцією та Статутом. Такий підхід сприяє вихованню поваги до Закону, навчає студентів поважати особисті права та свободи, толерантно ставитися до свобод і прав інших громадян, відповідально виконувати обов'язки, налагоджувати стосунки на основі тактовності, справедливості та чесної конкуренції. Так, наприклад, Студентська асоціація (The Student's Association (SA)) Гарвардської бізнес-школи є основним посередником між адміністрацією університету і студентською громадою. Окрім цього, студентська асоціація забезпечує ефективний зв'язок між студентами університету та іншими інституціями. Студентська асоціація опікується роботою 70 клубів, серед яких «Європейський клуб», «Асоціація Східної Європи», «Фінансист», «Гольф клуб» та ін.

 

 

 

 

     Старости та актив академічних груп обґрунтовано підтримали обраного Голову ради самоврядування студента групи Р-21 Якубу Вадима.

 

 

 

<< Назад до списку