анонс 1
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)
Міністесртво овіти і науки, молоді та спорту України
Науково-методичний центр аграрної освіти
Науково-методичний центр

Студентська конференція «Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства»

15.11.2017

Наука – шлях до пошуку істини

13листопада 2017 року на технологічному відділенні відбулася студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства», присвяченаДню української писемності та мови, високий рівень якої традиційно забезпечили викладачі філологи.

Мета конференції – привернути увагу широкого загалу до актуальних проблеммовознавства, літературознавства, фольклористики; обговорити та узагальнити набутий досвід дослідження проблем у галузі філології. 

Із вітальним словом до присутніх звернулися викладачі української мови та літератури Кірпо Н.В. та Саноян А.О., які наголосили на важливості вивчення культуромовних явищ в студентському середовищі таакцентувалиувагу присутніх на тому, що українська мова дає не тільки можливість пізнати світ, а й сприяє отриманню студентами нових знань та формуванню вмінь реалізувати себе як інтелектуально розвинену мовну особистість.

Дослідники-початківці плідно працювали на секційному засіданні, розглядаючи питання становлення й розвитку слов’янської писемності, актуальні мовознавчі й літературознавчі проблеми. Серед кращих треба відзначити роботи студентів ІІ курсу Кірпо Д., Луняки Є., Муравчик І., Бородіної А., Глущенка Д. та Дядькової Д.

Тематика доповідей відзначалася розмаїттям, глибиною та важливістю поставлених проблем. Серед них: проблеми функціонування української мови, актуальний внесок у сучасне франкознавство, фразеологізми як джерело пізнання світогляду українського народу, молодіжний сленг як засіб самовираження студентів. Усі виступи супроводжувалися змістовними цікавими презентаціями, які допомагали доповідачам акцентувати увагу аудиторії на головних тезах наукових розвідок.

Студенти акцентували увагу на тому, що матеріали заходу можуть бути використані під час навчання у процесі вивчення фахових дисциплін. Викладачіфілологипобажалаистудентству подальших наукових звершень, не зупинятися на досягнутому, бути активними, демонструвати належний рівень володіння українськоюмовою і постійно його підвищувати!

 

 

 

 

 

 

<< Назад до списку