Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)
Міністесртво овіти і науки, молоді та спорту України
Науково-методичний центр аграрної освіти
Науково-методичний центр

Технологічне відділення

 

 

 

Мала Раїса Іванівна– завідуюча технологічним відділенням, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, магістр, викладач дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва».

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На технологічному відділенні готуються спеціалісти з таких спеціальностей:

"Виробництво і переробка продукції тваринництва"

"Виробництво і переробка продукції рослинництва"

"Організація виробництва"  

         

Технологічне відділення в нашому технікумі порівняно молоде.

Підготовка техніків-технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва передбачає формування у майбутніх фахівців ґрунтовних знань анатомії, фізіології, методів годівлі, розведення та відтворення основних порід сільськогосподарських тварин і птиці, технологій кормів з основами кормовиробництва, а також зоогігієни з основами ветеринарії, механізації та автоматизації тваринництва.

Студенти набувають знань та вмінь робочої професії "Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці".

 

Під час лекційних, семінарських, лабораторно-практичних занять, навчальної, технологічної та виробничої практики особлива увага приділяється освоєнню сучасних новітніх технологій виробництва і переробки молока та яловичини, продукції свинарства, птахівництва, вівчарства, конярства, бджільництва, кролівництва, вирощування риб, технології виробництва і переробки продукції рослинництва. Студенти також вивчають основи менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, комп’ютеризації та автоматизації окремих етапів виробництва.

       

Фахівця з виробництва та переробки продукції рослинництва готують для управлінської діяльності, яка пов'язана з технологіями вирощування сільськогосподарських культур, переробки та зберігання продукції рослинництва.

Такий спеціаліст може працювати на посадах керівника виробничих підрозділів з виробництва та переробки продукції рослинництва. Це можуть бути аграрні формування і фірми, науково-дослідні установи, борошномельні комбінати, олійницй, державні насінневі інспекції, тощо.

Під час отримання спеціальності студенти опановують робочі професії: "Озеленювач", "Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва" категорії "А".

        

 

Фахівець в галузі управління здійснює оперативне управління первинним підрозділам - бригадою, зміною, дільницею, вирішує конкретні проблеми в реалізації технологічних, соціально-виробничих і побутових задач. Може займати первинні посади управлінського персоналу, бути організатором, керівником малого підприємства.

Під час отримання спеціальності студенти проходять підготовку на набуття знань і навичок робочої професії "Оператор комп'ютерного набору", разом з дипломом випускники отримують посвідчення на робочу професію.

     

Для формування професійної мотивації ефективно застосовуються проектно-творчі, ігрові та комп’ютерні технології. Проводяться тренінги, вправи,  заняття на виробництві, професійні конкурси, зустрічі з вченими-аграріями.

         

Вирішення проблемних завдань, науково-пошукова робота у творчій співпраці з викладачами сприяють розумінню студентами необхідності знань для майбутнього, забезпечують високу результативність навчання.

      

Безперервно, протягом усього періоду навчання, у структурно-логічній послідовності студенти мають змогу випробувати отримані знання шляхом раціонального поєднання теорії з практикою в Рег